Vassdragsprisen 2012
Skrevet av Ole Rugeldal Sandven 25. oktober 2012

Gratulerer alle sammen!

Bergen kommune vil gratulere Arna sportsfiskarlag med vassdragsprisen 2012. Sportsfiskarlaget tildeles vassdragsprisen for deres lange innsats for laks og sjøørret i Storelva i Arna. Prisen består av et diplom og prispenger på 20.000 kr. Utdelingen av prisen ble gjort under åpningen av Bergen kommunes vannfestival på Vilvite lørdag 20. oktober kl. 11:30. Prisen ble delt ut av byråd Lisbeth Iversen.

Med vennlig hilsen

Ole Rugeldal Sandven

Vassdragsforvalter

Grønn etat – Bergen kommune

e-post: ole.rsandven@bergen.kommune.no

Stein Sivertsen og Geir Espeland mottok og takket for vassdragsprisen 2012 på vegne av Arnasportsfiskarlag. Her med byråd Lisbeth Iversen og

vassdragsforvalter Ole Rugeldal Sandven.

 

Mer informasjon om selve vannfestivalen finner dere her: https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/klimafestivalen/9023/article-99343

 

   postmaster@arnasportsfiskarlag.com    Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2007 produkt