Mistanke om forurensning i elven

Vennlig kontakt:

Arna Sportsfiskarlag miljøgruppe

Vi vil kontakte rette instanser / myndigheter

Adrian 9047 5350      Roald 9179 3886

Takk for hjelpen

Informasjon

Informasjon ved salg av fiskekort til Storelva i Arna 20xx.

Sesongen 20xx: 

Det er tillat å fiske etter anadrom laksefisk i Storelva, Arna i perioden                  f.o.m. 01.07 t.o.m. 15.09.  

Alt dagskortsalg via nettsiden: http://www.elveguiden.no                          Dagskortsalget åpnes 22. juni -21 på www.elveguiden.no

Første fiskedøgn er forbeholdt fiskere med grunneier-, sesong- og dugnadskort.  Første fiskedøgn for dagskort blir fra 2. juli.

Alle kort gjelder 24 timer, fra klokken 00.00 til 24.00.

Det selges 10 dagskort ovenfor laksetrappen, og 10 dagskort nedenfor laksetrappen. 

I tillegg kommer grunneier-, sesong- og dugnadskort. 

Sesongkort selges kun til medlemmer av Arna sportsfiskarlag                              (obs! se kortpriser). 

Det skal fremvises gyldig medlemskort. Medlemsskap ordnes ved henvedelse til:

Kjersti Sivertsen  
Mob. 930 52 404
kjersti-s@online.no

OBS! Alle fiskere over 18 år skal ha betalt Fisketrygdavgift!

En liten del av øvre elv er i privat eie og kan ikke fiskes på, selv med sportsfiskarlagets kort.

Se avmerket mørk blått område på vårt kart, og på våre informasjonstavler.

F.o.m. sesongen -20: ABSOLUTTE FORUTSETNINGER FOR FISKE I KIRKEHØLEN

Fiske i Kirkehølen er tillatt under forutsettnig av at gjeldene oppmerking/ sperringer mot anleggsområde overholdes. Det skal heller ikke parkeres v/ rundkjøring/ innkjørsel til anleggsområde. 

Desinfisering av fiskeredskap

Hver enkelt fisker er selv ansvarlig for at alt fiskeutstyr, snører, vadere, håver etc. som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal være desinfisert og rengjort før bruk i Storelva.

Utstyr for desinfisering er tillgjengelig ved Øyrane torg og ved klubbhuset på Liland.

For Info/kode kontakt: Adrian Hansen 90475350 elller Roald Meyer 91793886.

For English : http://arnasportsfiskarlag.com/informasjon/english/

Styret i Arna Sportsfiskarlag

Kortpriser:
 
Dugnadskort: kr. 0,-
Sesongkort: kr. 3.000,-
Sesongkort barn: kr. 1.500,- (t.o.m. det året en fyller 25)

Det er krav om bostedsadresse i Arna for å bli medlem i laget. (Arna defineres som tidligere Arna Kommune).

Dugnadskort og sesongkort er forbeholdt medlemmer med gjennomført obligatorisk sesongmøte.

Sesongkort kjøpes ved innbetaling til ASL sin konto nr.: 3624.28.28067
Sesong/ dugnadskort sendes ut via iNatur når innbet. er registrert. PS! skriv ned/ lagre kortnr. Trengs v/ innlogging for fangstregistrering!

Ps! husk at det gjerne går 2-3 døgn før innbet. er registrert!!

For å kunne sende ut sesong/ dugnadskort må følgende oppgis: Navn, mob.nr. og mailadresse! 
Kjersti
 
Dagskort Øvre og Nedre del: kjøpes www.elveguiden.no
 
Barn og ungdom under 16 år kan fiske på samme kort som voksen, når innehaver av kortet ikke fisker og kortholder rettleder de unge.
 
All fangst av fisk, også C&R skal registreres/innraporteres:

https://www.elveguiden.no

  • Brudd på innrapporteringsregler kan medføre utestengelse fra elva!
  • Det skal tas skjellprøver av all fisk. Konvolutter til skjellprøver ligger i postkassen ved fiskebua på Øyrane.
  • Skjellprøvekonvolutter legges tilbake i postkassen, ferdig utfyllt.

          Skitt fiske!
 
Styret i Arna Sportsfiskarlag

 

REGLER FOR FISKE ETTER ANADROME LAKSEFISK I STORELVA INDRE ARNA.        

Oppdatering av regler gjeldene f.o.m. sesongen -21 se:

https://elveguiden.no/no/elv/arna-storelva?tabType=rules

K A R T  O V E R  S T O R E L V A 

Klikk på bildet for større versjon.

 

Øvre Arnaelva.<br/> Elvestrekning merket mørk blå farge disponeres ikke av sportsfiskarlaget.
Øvre Arnaelva.
Elvestrekning merket mørk blå farge disponeres ikke av sportsfiskarlaget.
Nedre Arnaelva
Nedre Arnaelva

 

   postmaster@arnasportsfiskarlag.com    Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2007 produkt