Fangstrapport - iNatur (f.o.m. -19) 

Krøket fisk skal ikke meldes inn og registrerers i fangstrapport!

Link for fangstrapportering: 

https://www.inatur.no/fangstrapportering

Link til fangststatistikk: 

https://www.scanatura.no/fangstrapport/?id=806&target=new

Liste
Viser fangst fanget i: fisketype:
FiskerFangststedFisketypeOppdrettRedskapVektDato fisket
Totalt
0.000 kg
0
Laks
0.000 kg
0
Tert
0.000 kg
0
├śrret
0.000 kg
0

 

   postmaster@arnasportsfiskarlag.com    Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2007 produkt