23/5-19: Ikke så mye nytt se på utsiden, men det jobbes inne. Vegger er oppe og denne uken er elektrikeren i full sving med rør og koblinger! Det går på frem! Spennende! 

10/5-19: Beklager dårlig oppdatering her på siden! Plutselig er alt så mye lettere på facebook! Men, vi har fått vinduer i huset og arbeidet inne er begynt. Det isoleres og vegger settes opp. Utvendig nærmer huset seg ferdig, rødt og flott! Dette blir Stort på mange måter !

25/3-19: GRATULERER ALLE! 22/3-19 fikk vi endelig "TILLATELSE TIL TILTAK". Ventetiden er over og nå begynner arbeidet med riving og gjennoppbygging! Dette blir spennende, et nytt flott klubbhus nærmer seg realiteten! Det er opprettet et eget fotoalbum på Facebook for klubbhuset "Klubbhuset vårt" Her kommer bilder og oppdateringer fremover, i tillegg til her på siden. Kjekt for alle å kunne følge med fremdriften :-)

11/3-19: Uttalelse fra VA- etaten ok!

20/2-19: Da har vi fått svar på søknad om gjennoppbygging av klubbhuset! Det må inn en uttalelse fra VA- etaten. Denne ordnes raskt, men søknad ble først sendt på høring 19/2-19 og svar på høring kommer innen 4 uker! Vi har ny dato å forholde oss til/ vente på - 21/3-19! Men, da satser vi på at ALT er ok! Kjersti

15/1-19: Her kommer et litt sent Godt Nytt år til alle!

Beklager at siden her ikke har vært oppdatert jevnlig!

Men, året begynte bra med at vi har fått leie gamle "Videoen" i Arna som vårt midlertidige klubbhus. Vi fikk nøkkel til lokale like over nyttår, og har siden det ryddet, vasket og prøvd å gjøre det beste utav lokale. Vi har fått levert våre møbler etc fra lager så dette blir veldig bra! Vi har nå fått fisker på veggen og kaffetrakteren står klar. Program for vinter/ vår -19 legges ut med datoer nå, og vil bli oppdatert etterhvert. Har vært litt vanskelig å organisere før alt var "på stell" Videre venter vi på byggesøknad for klubbhuset vårt, den ble innlevert i nov. -19. Siden det er en disp. søknad tar nok det litt tid... men vi krysser fingrene for at det går rette veien! Kjersti

Hei alle sjø fiskere!

Det er desse tre forskriftene som gjeld:

 1. Lokal forskrift om opning i vassdrag. Deler av denne vert erstatta av den nasjonale forskrifta om fisketider i vassdrag som no er ute på høyring.

 2. Forskrift om fisk i sjø.

 3. Fredningssoner

 1. mai 2011 trådte forskrift nr 2 i kraft, § 2 i denne handlar om fiske i 100 metersonen/fredningssonar, det er kun lov å fiske i fredningssone/100 m sone når vassdraget (Storelva) er ope for fiske etter sjøaure. Dette gjeld alt fiske etter anadrome artar, frå land og båt.

 Dvs. det er lov å fiske etter anadrom fisk i fredningssona 1.7- 15.9, utanfor dette tidsrommet er det ulovlig. Utanfor fredningssona er det lov å dorge heile året. Det er lov å fiske etter marine artar i fredningssona, td makrell, lyr, torsk osv, men altå ikkje etter anadrome artar.

 Er dessverre ikkje så lokal kjent at eg kjenner til holmen det er snakk om, så legg ved link til kart over fredningssona i Arnavågen.

 Med vennleg helsing Gry Walle

3/12-18

Da er alle papirer ordnet med Orkla, Abora er tildelt arbeidet med gjennoppbygging av nye klubbhuset. Vi venter nå på godkjenning av byggesøknad, som ligger hos Bergen Kommune. Krysser fingrene for at den går fortest mulig gjennom...... Dette er en dispensasjonssøknad og dermed kan det ta opp til 12 uker! Vi må nok bare smøre oss med tålmodighet enda en liten stund! Kjersti

18/6-18

I dag har takstmann fra Gjensidige vært i klubbhuset og sett på skadene etter brannen. Og, egentlig som forventet, men med tungt hjerte opplyses det herved om at vårt flotte og kjære klubbhus må rives. Alt av innventar og møbler vil bli sjekket, evt. renset og satt på lager. Det vil så komme opp gjerde rundt huset. Dette grunnet sikkerhet for alle! Ber om at alle respekterer det og passer på! Det jobbes videre iherdig og målrettet mot et felles mål, og det er snarlig gjennreising av klubbhuset vårt! Kjersti

15/6-18

Da kan vi opplyse om at klubbhuset er frigitt fra politiet,og at forsikring/ takstmann er neste instans som skal gjøre sitt! Dette betyr ikke at saken er avgjort og konklusjon fattet fra politiets side. Vi må nok vente litt til på svar! Gjør oppmerksom på at det IKKE er tillatt å gå inn i huset. Dette for egen og andres sikkerhet. Husets totale tilstand vet vi ikke noe om! Kjersti

18/5-18 Gladnyhet:

Da har jeg med politieskorte hentet ut 3 fisker, ASL fane, Vassdragspris og papirer fra klubbhuset. Står nå tørt og luftig frem til vask/ rensing! Nå senker jeg skuldrene, og det håper jeg alle gjør! Det som har verdi for oss er reddet! Minner om at det IKKE er tillatt å krysse Politiets sperringer v/ klubbhuset!

Vi vet ennå ikke når det blir frigitt. Alt blir gjort i rekkefølge, nå må vi bare ta tiden til hjelp! Det som må gjøres blir gjort etter beste evne fra alle involverte parter!

Sesong blir det i år og! Og det er ikke lenge til :-)

Kjersti 

8/3-18: SMS-UTSENDELSER TIL ALLE!

Vi har nå opprettet mulighet for utsendelse av sms til medlemmene. Mob nr. hentes fra liste hos NJFF. Dette vil være info som kommer i tillett til nettside og Facebook. MERK: Disse meldingene kan ikke besvares! Meldingene kommer fra: "ArnaJFF". Er du usikker på om NJFF har rett mob nr. så sjekk opp! Legg gjerne inn din mailadresse og! Alle henvendelser til styre gjøres som tidligere. Hilsen styre ASL

Mvh Styret

 • KART OVER STORELVA I ARNA OG

 • REGLER FOR FISKE I STORELVA I ARNA.

 • Gå til INFORMASJON side.

         

     

 

13/6-19: For fiske i Kirkehølen, sesongen -19 er det satt viktige forutsetninger fra Bane NOR - SE INFORMASJON

13/6-19: Det nårmer seg fort sesongåpning! Tradisjonen tro blir det også i år samlig og grilling før sesongstart. Siden det ikke er helt klart ennå i vårt nye klubbhus blir det grilling og samling v/ klubbhuset (Videoen). Der har vi plass til alle, bord, stoler og tak over hode om det regner! Vi fyrer i grillensøndag 30/6-19 kl. 18.30. Ta med grillmat og godt humør! Trekning av fiskeplasser kl. 21.00. PS! Fisker må stille personlig for å være med på trekning! 

13/6-19: Minner om obl. sesongmøte for alle som skal fiske på dugnad/ sesongkort! Siste møte er satt til onsdag 26/6-19 kl. 19.30 i klubbhuset (Videoen). Til nå er det 68 medlemmer som har gjennomført. Påmelding/ sms til Kjersti mob. 93052404

23/5-19: Da er alle dugnadsjobber som gir dugnadskort fordelt! Kjempeinnsats og mye vilje å finne i år! Fantastisk  og veldig kjekt! Men, er det fremdeles barn/ungdom som ønsker å gjøre en innsats, kontakt dugnadsledere: Per Steinar 908 71 248. eller Terje 469 84 731 PS! Husk påmelding til obligatorisk sesongmøte!

14/5-19: Minner alle om å sjekke at de har gyldig/ betalt medlemskap slik at rett til dugnad/ sesongkort er opprettholdt! Om en ikke står reg. som aktiv medlem vil en heller ikke komme på liste som mottar sms info! Kjersti

OBL. SESONGMØTE -19:

Det nærmer seg sesong og som tidligere må alle som skal ha sesong el dugnadskort for sesongen gjennomføre Obl. sesongmøtefor å ha rett til slikt kort. Det blir møter følgende datoer: Alt. 1: 5/6 - Alt. 2: 11/6 - Alt. 3: 26/6. Alle dager kl. 19.30 i klubbhuset (Videoen, Indre Arna vg. 166) Påmelding/ sms til Kjersti mob. 93052404. Ca 30 plasser pr. dg, førstemann til møllen! Styre/ Kjersti 13/5-19

OPPGAVER DUGNADSORDNING 2019

På styremøte 8. april ble følgende dugnadsjobber med sesongkort, bestemt forsøkt utført våren / sommeren 2019

Vaske og beise fiskebu på Øyrane. 1 Kort

Vedlikehold i Osen, Terskel 1 og Kullvert begge sider. 1 Kort

Bygge bro på gangsti ved Smio ( Aalgårdsiden) 2 Kort

Vedlikehold elvebredden Kvernhushøl til Langhøl. 1 Kort

Vedlikehold elvebredden Langhøl til Kirkehøl. 1 Kort

Vedlikehold elvebredden Liland til Lauvås bro. 1 Kort

Vedlikehold elvebredden Janus til Myrane. 2 Kort

Bygge bro ved Storehølen. 2 Kort

Fjerne fiskebu på Liland, og bygge benk. 2 Kort

Vi oppfordrer alle medlemmer til å kontakte Dugnadslederne for å bidra til felles beste. 
Dugnadslederne vil ut fra kvalifikasjoner tildele oppgaver til den enkelte.

Ungdommer som vil delta, for å få opplæring i ulike oppgaver, ønskes velkommen.

I tillegg til ovennevnte jobber med tilhørende fiskekort, stilles det krav om deltagelse på minst 1 fellesdugnad

Fellesdugnad er satt til: lørdag 27. April, 25. mai og 15. juni, med oppmøte ved det nye klubbhuset
på Liland kl. 10.00

Påminnelse legges ut i god tid før den enkelte fellesdugnad.

Kontakt Dugnadsledere: Per Steinar 908 71 248. eller Terje 469 84 731

Mvh. Øystein


ENDRING I DUGNADSORDNING: Styret ønsker f.o.m sesongen 2019 å endre gjeldende dugnadsording med den hensikt å legge til rette for at flere medlemmer får mulighet til å delta i ordningen med dugnadskort.  Vi håper at dugnadsordningen på denne måten skal bidra til målsettingen om å få flere aktive medlemmer og med en ekstra fokus på flere ungdommer. Med denne bakgrunn endrer vi eksisterende dugnadsordningen f.o.m sesongen 2019, til at: Alle dugnadskort skal godkjennes for hvert år.  Det vil si at dugnadsleder fremlegger for styret et forslag til dugnadskort for kommende sesong, og styret godkjenner disse.                                                                                                                  Oppgaver som kvalifiserer til dugnadskort skal i størst mulig grad gjøres tilgjengelig slik at alle lagets medlemmer for mulighet å melde seg på. Dugnadsleder organiserer dette.

 • Noen oppgaver vil imidlertid stille krav til gitte kvalifikasjoner/verktøy og kan da bare tildeles de personer som har disse.
 • Liste på oppgaver som kvalifiserer til dugnadskort vil bli gjort tilgjengelig på våre nettsider, og så kan de som ønsker en dugnadsjobb med kort, melde seg på der. Dato for når vi legger ut oppgavene er ikke fastsatt, men det vil bli i April eller Mai og det vil komme mer informasjon.
 • Dugnadsgruppen består av dugnadsleder Per Steinar Ekse, sammen med Terje Holm og Øystein Lerås. 

 Styret, 18/3-19

Klubbkvelder vinter/ vår -19 

Som alltid er det onsdager vi møtes i klubbhuset. Kvelder med "Program" vil bli lagt ut, og oppdatert her. Andre onsdager er det nok folk i huset og, og kaffe på kanna. Bare å ta turen innom, alltid kjekt :-) Alle klubbkvelder ligger også ute på Facebock Arna Sportsfiskarlag. Se under "Arrangementer" Kjersti

10/4-19: "Kåre- kveld" = kvelden for "Blautis/ Bløtekake". Kaffe, kaker med mye krem og sosialt. Siste før påske.

27/3-19: "Gul kveld" og Påske- quiz. Guler kaker, men til tider svart humor! Morten ble Quiz- mester, selv om spørsmålene var helt umulige (i år og !), men det var nå ingen bombe! En ganske så høylytt kveld med heftidge diskusjoner :-) Men, veldig trivelig for de 14 som kom! Kjersti

13/3-19: "Cup e Cup" ble gjennomført med inntak av masse god næring. Viktig det før fysiske anstrengelser! Som et skudd fra intet kom Kåre til finalen, men det ble Per Steinar som ble årets "Cup- mester". Snille han delte gevinsten med sølvmedaljøren! Takk til alle (10) som med stor iver deltok! Det ble en ganske så "frittalende" kveld kan man vel trygt si :-) Kjersti

27/2-19: Vi fikk besøk av Erlend Vivelid Nilssen og Regine Emilie Mathisen. Erlend holdt foredrag om sjøørretfiske. Hvor, når, hvordan, regler, utstyr etc. Dette "ånder" han for! Timene forsvant fort, men alltid litt tid til sosialt m/ kaffemat.... Takk til alle som kom for nok en kjekke kveld :-) Kjersti

13/2-19: "Trimkveld for fiskere" Vi fikk besøk av fisker og Cross Fit utøver Kenneth Larsen fra Crossfit Anterior Arna. Han stod for instruksjoner og jaggu fikk vi ikke opp temperaturen. Mye latter ble det og! Armer-, skuldre og ryggmuskler ble varme og velbrukte! Vi premierte oss selv med div vitaminsmack og Gulrotkake. Dette ble en veldig givende og kjekk kveld! Satser på flere "trimmere" neste gang.... :-) Kjersti

30/1-19: Årsmøte ble gjennomført kjapt og effektivt. 23 medlemmer + gjest Harald Kvalvåg fra NJFF Hordaland. Tradisjonen tro var det kaffe, snitter og livlig prat etter møte. Det ble t.o.m. valgt kjøkkenhjelpere i år (i mangel på oppvaskmaskin). Kanskje det må inn en ny standard sak på sakslisten :-) Kjersti

16/1-19: og "Kakekveld" i klubbhuset. Tusen takk til John som fortsatte sin feiring med flott og god "Jubileumskake". 15 stk ble vel forsynt av kaker ++, katter og div andre levende vesener vel diskutert med stor innlevelse som alltid! Kjersti

9/1-19: Første klubbkveld i "Klubbhuset/Videoen" Vi har fisker på veggen og kaffe i krusene. Tror dette blir bra, skravla gikk nå hvertfall som før :-) Kjersti   

-----------------------------------------------

26/9-18, Klubbkvelder høsten/ vinter -18:

Som erstatning for klubbhuset denne høsten vil klubbkveldene holdes i Pakkhuset, gamle Arna stasjon (som årsmøte). Det er fremdeles onsdager, og kaffen er klar fra kl. 19.00 disse kveldene. Datoer er fastsatt, men program kan endres/ oppdateres..... Håper mange tar turen innom, satser på at det blir sosialt og kjekt selv om vi ikke kan være i klubbhuset vårt. Men, det jobbes med saken og går alt som planlagt får vi et nytt flott hus om ikke så lenge!

12/12-18: Julegrøt m/ mandel ble det denne jula og. Gunnar A. ble årets mandelkonge og kunne fortsette jula med Baconpølse og Julebrygg! Kjekk og soslial kveld som alltid!

5/12-18: Kvelden for årets Pakkelek! Noenlunde rolige tilstander, og terningen ville helst lande på 1! Men, x ant Stratos m/ lodd gikk "noen" runder, Øystein beholdt sitt flotte dolokk og årets trillemester var uten tvil Vegard!

28/11-18: En rolig og sosial kveld......... med Julebrød! Skal det være med brun- eller hvitost? Sterke meninger :-) Men, godt var det uansett! 

21/11: Sjokoladekake og kaffe til det 10 som tok turen. En rolig men koselig kveld! Kjersti

14/11-18 og 34 pers. reiste avgårde på Blåtur til "Sjoddien" Strusshamn, Askøy! I Møllesalen ble vi vel mottatt av Torbjørn og Brigitta Dall-Larsen og Erling Virkesdal.

Foredrag om Strusshamn`s historie og vi fikk se en unik fotoserie av en Breifalbb`s gyting!

Meny: Sitronmarinert Breiflabbmedaljong, juliennegrønnsaker, kamskjell, poteter og skalldyrsaus. Til dessert Panna Cotta m/ bær. Fantastisk mat levert fra Catecom, Askøy.

Etter middagen ble det omvisning i museet og i samlingene for fiske og jordbruk. Utrolig artig og mye å se/ lære. Bilder ligger på Facebook, eget album "Blåtur -18"

Håper alle hadde en flott og kjekk tur, det hadde hvertfall jeg! Kjersti

7/11-18 ble en sosial klubbkveld med nystekt eplekake, ostekake ++. Det ble masse kaker på de 10 somkom, og Masse rart som ble diskutert/ sagt! T.o.m. Karl fikk litt hakeslepp til tider :-) Kjersti

24/10-18 og tid for "Reke- aften". Vi må jo kose oss litt og :-) Masse gode smaker, med "forbudt" åte som hovedingrediens ble det en smakfull og veldig trivelig kveld for 14 fiskere! Tusen takk til Diana Holm for levering av ypperlige smaker! Kjersti

17/10-18: Litt labert fremmøte, 10 stk. Eplekake m/ vaniljeis på menyen i "klubbhuset". Men en koselig kveld med masse diskusjoner om villfisk og bompenger :-) Vårt mobile kjøkken triller videre.....

10/10-18: I vårt "alternative" klubbhus- Pakkhuset var det "Sesong- åpning" for høsten med gode snitter, sjokolade og kaffe. Ca 15 stk kom, sosialt og kjekt. Tusen takk til Florin Istratoaie som kom med flott håndlaget lampe til fiskarlaget! Kjersti

19/12-18: Sosialt

Kaffe på kannen, brus på bordet og noe å spise............. av ymse slag på disse klubbkveldene! 

Håper mange tar turen!

Kjersti

25/9-18: Skjellprøver/ fangst -18

Minner om frist for innlevering av skjellprøver og fangstrapportering! Frist er 30/9-18! Flott om alle tar en ekstra sjekk! Legges i så fall i kassen/ registreres inn! Kjersti

Stamfiske 2018

Klekkeriet har sammmen med styret satt igang tiltak for å sikre gytefisk til klekkeriet.

For å utføre dette vil det derfor være et begrenset antall fiskere med stang og håv i elva f.o.m 16/09 og utover.

Dette til orientering.

Oppdatering Laksetrapp:

Oppdatert 02/09-200Fisk

Regler for sesongen 2018:

Alle som skal fiske i Storelva kommende sesong plikter å sette seg inn regler før fisket starter.

Reglene finner du her: Informasjon .

Se spesielt nytt for 2018 - §4 Kvoter, Minstemål og gjenutsetting!

Viktig!:

All fisk som blir avlivet SKAL levers skjellprøver av fortløpende og registreres på nettsiden til Arna Sportsfiskarlag.

Skjellprøve konvolutter finner du i postkassen ved fiskebua v/Øyranetorg. 

REGISTRERING AV FANGST                                                                                                                   

Det er mye feil på innrapportert fisk og det tar det lang tid for rettelser. Derfor oppfordres alle fiskere til å ta god tid ved registrering av fangst og følge gjeldende rettskrivnings regler.  

Navn: Skriv slik du signerer ditt navn. Ola Nordmann, ikke ola nordmann, eller OLA NORDMANN, eller Ola! 

Fangststed: Alle stedsnavn (inkludert fangststed), skal alltid skrives med stor forbokstav. feks. Kulverten, Trollhølen, Os, Osen. 

Redskap: Skrives med stor forbokstav. Makk, ikke makk eller MAKK. 

 • Bruk forkortelser C&R for Catch&Release (fang og slipp).
 • Bruk forkortelser FFK for fettfinne klippet fisk. 

Fiskeslag: Bruk pilen som viser valg av Laks, Tert, Ørret.  

Oppdrett?: Hakk av med å trykke på firkanten. 

Vekt (i kg): Bruk punktum i stedet for komma. 

Dato (dag/mnd): Bruk piler til dag og mnd. 

Kode: Det er ikke lengre forandring av dato ved feil inntastet kode! 

Takk. - Admin 

6/6-18: SE INFORMASJONSIDE ANG KORT OG KORTPRISER FOR SESONGEN 2018!

Fiskeravgift:

Minner om at alle som skal fiske Laks i Storelva eller andre vassdrag må ha betalt fiskeravgiften.

Dette kan gjøres her:  Fiskeravgift

Elveredning - kasteline

Ingen tar vel skade av å tenke litt sikkerhet! Pris kr. 450,- 

For bestilling: Kjersti mob. 930 52 404 eller kjersti-s@online.no


 

   

  

 

   

 


 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

    

  

  

  

 

   

 

 

 

 

   

Registrer fangst

Krøket fisk skal ikke meldes inn og registrerers i fangstrapport!

Les regler for rapportering på startsiden!

Navn
Fangststed
Redskap
Fiskeslag
Oppdrett?
Vekt (i kg)
Dato (dag/mnd)
/
Kode:

Skriv inn koden ovenfor

Fangsten må godkjennes av admin før den legges sammen med vår statistikk

             

       Lik oss på Facebook

       Arna Sportsfiskarlag

           Kjøpe Fiskekort:

          Sone 1 Nedre del.

           Sone 2 Øvre del.

 

 

                  John Røkenes  

         Rekod laks på 15 kg fra 2012.  

 

   postmaster@arnasportsfiskarlag.com    Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2007 produkt