Det er iverksatt en nasjonal dugnad for å forhindre videre spredning av coronaviruset. Alle medlemmer i ASL må følge myndighetenes råd og bidra i solidaritet til utsatte grupper som eldre og kronisk syke.
Derfor vil all aktivitet, Kurs etc. avlyses i klubbhuset inntil videre.
Styre

Kart over Storelva og fiskeregler finner du på våre

informasjonssider.

Informasjon om fiske i Arna Vågen.

Det er desse tre forskriftene som gjeld:

  1. Lokal forskrift om opning i vassdrag. Deler av denne vert erstatta av den nasjonale forskrifta om fisketider i vassdrag som no er ute på høyring.

  2. Forskrift om fisk i sjø.

  3. Fredningssoner

 1. mai 2011 trådte forskrift nr 2 i kraft, § 2 i denne handlar om fiske i 100 metersonen/fredningssonar, det er kun lov å fiske i fredningssone/100 m sone når vassdraget (Storelva) er ope for fiske etter sjøaure. Dette gjeld alt fiske etter anadrome artar, frå land og båt.

 Dvs. det er lov å fiske etter anadrom fisk i fredningssona 1.7- 15.9, utanfor dette tidsrommet er det ulovlig. Utanfor fredningssona er det lov å dorge heile året. Det er lov å fiske etter marine artar i fredningssona, td makrell, lyr, torsk osv, men altå ikkje etter anadrome artar.

 Er dessverre ikkje så lokal kjent at eg kjenner til holmen det er snakk om, så legg ved link til kart over fredningssona i Arnavågen.

 Med vennleg helsing Gry Walle

 

Oppdateringer oppbygging av klubbhuset:

23/5-19: Ikke så mye nytt se på utsiden, men det jobbes inne. Vegger er oppe og denne uken er elektrikeren i full sving med rør og koblinger! Det går på frem! Spennende! 

10/5-19: Beklager dårlig oppdatering her på siden! Plutselig er alt så mye lettere på facebook! Men, vi har fått vinduer i huset og arbeidet inne er begynt. Det isoleres og vegger settes opp. Utvendig nærmer huset seg ferdig, rødt og flott! Dette blir Stort på mange måter !

25/3-19: GRATULERER ALLE! 22/3-19 fikk vi endelig "TILLATELSE TIL TILTAK". Ventetiden er over og nå begynner arbeidet med riving og gjennoppbygging! Dette blir spennende, et nytt flott klubbhus nærmer seg realiteten! Det er opprettet et eget fotoalbum på Facebook for klubbhuset "Klubbhuset vårt" Her kommer bilder og oppdateringer fremover, i tillegg til her på siden. Kjekt for alle å kunne følge med fremdriften :-)

11/3-19: Uttalelse fra VA- etaten ok!

20/2-19: Da har vi fått svar på søknad om gjennoppbygging av klubbhuset! Det må inn en uttalelse fra VA- etaten. Denne ordnes raskt, men søknad ble først sendt på høring 19/2-19 og svar på høring kommer innen 4 uker! Vi har ny dato å forholde oss til/ vente på - 21/3-19! Men, da satser vi på at ALT er ok! Kjersti

15/1-19: Her kommer et litt sent Godt Nytt år til alle!

Beklager at siden her ikke har vært oppdatert jevnlig!

Men, året begynte bra med at vi har fått leie gamle "Videoen" i Arna som vårt midlertidige klubbhus. Vi fikk nøkkel til lokale like over nyttår, og har siden det ryddet, vasket og prøvd å gjøre det beste utav lokale. Vi har fått levert våre møbler etc fra lager så dette blir veldig bra! Vi har nå fått fisker på veggen og kaffetrakteren står klar. Program for vinter/ vår -19 legges ut med datoer nå, og vil bli oppdatert etterhvert. Har vært litt vanskelig å organisere før alt var "på stell" Videre venter vi på byggesøknad for klubbhuset vårt, den ble innlevert i nov. -19. Siden det er en disp. søknad tar nok det litt tid... men vi krysser fingrene for at det går rette veien! Kjersti

3/12-18

Da er alle papirer ordnet med Orkla, Abora er tildelt arbeidet med gjennoppbygging av nye klubbhuset. Vi venter nå på godkjenning av byggesøknad, som ligger hos Bergen Kommune. Krysser fingrene for at den går fortest mulig gjennom...... Dette er en dispensasjonssøknad og dermed kan det ta opp til 12 uker! Vi må nok bare smøre oss med tålmodighet enda en liten stund! Kjersti

18/6-18

I dag har takstmann fra Gjensidige vært i klubbhuset og sett på skadene etter brannen. Og, egentlig som forventet, men med tungt hjerte opplyses det herved om at vårt flotte og kjære klubbhus må rives. Alt av innventar og møbler vil bli sjekket, evt. renset og satt på lager. Det vil så komme opp gjerde rundt huset. Dette grunnet sikkerhet for alle! Ber om at alle respekterer det og passer på! Det jobbes videre iherdig og målrettet mot et felles mål, og det er snarlig gjennreising av klubbhuset vårt! Kjersti

15/6-18

Da kan vi opplyse om at klubbhuset er frigitt fra politiet,og at forsikring/ takstmann er neste instans som skal gjøre sitt! Dette betyr ikke at saken er avgjort og konklusjon fattet fra politiets side. Vi må nok vente litt til på svar! Gjør oppmerksom på at det IKKE er tillatt å gå inn i huset. Dette for egen og andres sikkerhet. Husets totale tilstand vet vi ikke noe om! Kjersti

18/5-18 Gladnyhet:

Da har jeg med politieskorte hentet ut 3 fisker, ASL fane, Vassdragspris og papirer fra klubbhuset. Står nå tørt og luftig frem til vask/ rensing! Nå senker jeg skuldrene, og det håper jeg alle gjør! Det som har verdi for oss er reddet! Minner om at det IKKE er tillatt å krysse Politiets sperringer v/ klubbhuset!

Vi vet ennå ikke når det blir frigitt. Alt blir gjort i rekkefølge, nå må vi bare ta tiden til hjelp! Det som må gjøres blir gjort etter beste evne fra alle involverte parter!

Sesong blir det i år og! Og det er ikke lenge til :-)

Kjersti 

         

     

 

Dugnadsjobber -12

1: Gangbro og steinsetting, Luthøl (4 stk)

2: Murer rundt klubbhus (2 skt)

3: Trapp ved Storhølen (2 stk)

4: Trapp overfor Storhøl, renne ( 2 stk)

5: Vedlikehold Osen, terskel 1 og Kulverten (1 stk)

6: Vedlikehold Kirkehøl til Kvernhushøl (2 stk).

For info/ påmelding kontakt Terje 46984731 el Per Steinar 90871248 innen 25/4-21.

PS! Fellesdugnader blir onsdag 12/5 og 26/5, kl. 17.00

Oppdateringer:

ENDRING I DUGNADSORDNING: Styret ønsker f.o.m sesongen 2019 å endre gjeldende dugnadsording med den hensikt å legge til rette for at flere medlemmer får mulighet til å delta i ordningen med dugnadskort.  Vi håper at dugnadsordningen på denne måten skal bidra til målsettingen om å få flere aktive medlemmer og med en ekstra fokus på flere ungdommer. Med denne bakgrunn endrer vi eksisterende dugnadsordningen f.o.m sesongen 2019, til at: Alle dugnadskort skal godkjennes for hvert år.  Det vil si at dugnadsleder fremlegger for styret et forslag til dugnadskort for kommende sesong, og styret godkjenner disse.                                                                                                                  Oppgaver som kvalifiserer til dugnadskort skal i størst mulig grad gjøres tilgjengelig slik at alle lagets medlemmer for mulighet å melde seg på. Dugnadsleder organiserer dette.

  • Noen oppgaver vil imidlertid stille krav til gitte kvalifikasjoner/verktøy og kan da bare tildeles de personer som har disse.
  • Liste på oppgaver som kvalifiserer til dugnadskort vil bli gjort tilgjengelig på våre nettsider, og så kan de som ønsker en dugnadsjobb med kort, melde seg på der. Dato for når vi legger ut oppgavene er ikke fastsatt, men det vil bli i April eller Mai og det vil komme mer informasjon.
  • Dugnadsgruppen består av dugnadsleder Per Steinar Ekse, sammen med Terje Holm og Øystein Lerås. 

 Styret, 18/3-19

Viktig!:

All fisk som blir avlivet SKAL levers skjellprøver av fortløpende og registreres på nettsiden til Arna Sportsfiskarlag.

Skjellprøve konvolutter finner du i postkassen ved fiskebua v/Øyranetorg. 

Registrer fangst - iNatur (f.o.m. -19)

Les regler for rapportering!

Krøket fisk skal ikke meldes inn/ registrerers i fangstrapport!

Link for fangstrapportering: 

https://www.inatur.no/fangstrapportering

Link til fangststatistikk: 

https://www.scanatura.no/fangstrapport/?id=806&target=new

Kjøp av dagskort via iNatur.no

Sone 1 Nedre del.

Sone 2 Øvre del.

 

 

                  John Røkenes  

         Rekod laks på 15 kg fra 2012.  

 

   postmaster@arnasportsfiskarlag.com    Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2007 produkt